Bilbao City View

Fares

Servicio Hop-On Hop-Off 24 Horas

ADULT +13
15.00 €
YOUNG 6-12
7.00 €
CHILD - 6
Free

Idioma euskera Idioma español Idioma gallego Idioma catalán TICKETS Idioma inglés Idioma italiano Idioma alemán Idioma francés

Servicio Hop-On Hop-Off 24 Horas